CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0983406861_973581 -
Ngày đặt hàng: 31/10/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN SIÊU THỊ IN TEM DÁN MÃ VẠCH


Mã :
Danh mục : CÂN TÍNH TIỀN SIÊU THỊ

1 0 ₫
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Xuân Lộc
Địa chỉ: Xưởng giết mổ gia cầm an phú - mường than - than uyên - lai châu
Điện thoại: 0983406861

Email:

Ghi chú đơn hàng :