CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_09726373748_347388 -
Ngày đặt hàng: 27/01/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Cân Tính Tiền Chống Nước TTP-SS


Mã :
Danh mục : CÂN THỦY SẢN CHỐNG NƯỚC

1 1.590.000 ₫ 1.590.000 ₫
Tạm tính: 1.590.000 ₫
Tổng tiền: 1.590.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tyuc
Địa chỉ:
Điện thoại: 09726373748

Email:

Ghi chú đơn hàng :