CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0972173902_815260 -
Ngày đặt hàng: 28/07/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Ngọc Tung
Địa chỉ: Thôn 3 xã iakrai - iagrai - Gia Lai
Điện thoại: 0972173902

Email:

Ghi chú đơn hàng :