CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0969383939_115574 -
Ngày đặt hàng: 23/06/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN THỦY SẢN SUPER SS


Mã :
Danh mục : CÂN THỦY SẢN CHỐNG NƯỚC

1 2.490.000 ₫ 2.490.000 ₫
Tạm tính: 2.490.000 ₫
Tổng tiền: 2.490.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phương Dung
Địa chỉ: 390 hoàng Hưu Nam,
Điện thoại: 0969383939

Email:

Ghi chú đơn hàng :