CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0943583035_45262 -
Ngày đặt hàng: 07/11/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN TÍNH TIỀN UTE - UPA (Kn máy tính)


Mã :
Danh mục : CÂN TÍNH TIỀN SIÊU THỊ

1 0 ₫
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Thúy
Địa chỉ:
Điện thoại: 0943583035

Email:

Ghi chú đơn hàng : Cân bảo nhiu tiền ạ