CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com


Warning: Attempt to assign property 'term_id' of non-object in /home/cantoant/public_html/wp-content/themes/template/single-dat-hang.php on line 91
In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0943562699_981276 -
Ngày đặt hàng: 11/06/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần quang hiep
Địa chỉ: 261 Thu khoa huan BD
Điện thoại: 0943562699

Email: daninhphiep @gmail.com

Ghi chú đơn hàng : Mua 2 cân điẹnntuw 2kg