CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0939995012_959091 -
Ngày đặt hàng: 21/07/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN GHẾ NGỒI TPS DH 200KG


Mã :
Danh mục : Cân Bàn Điện Tử 200kg

1 0 ₫
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trương quang qui
Địa chỉ: Tiền gia
Điện thoại: 0939995012

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua hang