CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0939995012_621676 -
Ngày đặt hàng: 21/07/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trương quang qui
Địa chỉ: Tiền gia
Điện thoại: 0939995012

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua hang