CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0936541268_241632 -
Ngày đặt hàng: 10/07/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN ĐẾM SẢN PHẨM- ALC


Mã :
Danh mục : CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG SP

1 2.098.000 ₫ 2.098.000 ₫
Tạm tính: 2.098.000 ₫
Tổng tiền: 2.098.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: test
Địa chỉ: test
Điện thoại: 0936541268

Email: test@google.com

Ghi chú đơn hàng : test