CTY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0934096451_930391 -
Ngày đặt hàng: 16/05/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN TIỂU LY CHUỘT 200g0.01g


Mã :
Danh mục : CÂN TIỂU LI- MINI BỎ TÚI

1 350.000 ₫ 350.000 ₫
Tạm tính: 350.000 ₫
Tổng tiền: 350.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Tấn Tài
Địa chỉ: 376 phan ₫inh phùng phường Lộc tiến
Điện thoại: 0934096451

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua cân tiểu ly