CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0918850179_194419 -
Ngày đặt hàng: 18/03/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN TÍNH TIỀN CHỐNG NƯỚC QUA 832


Mã :
Danh mục : CÂN TÍNH TIỀN SIÊU THỊ

1 1.300.000 ₫ 1.300.000 ₫
Tạm tính: 1.300.000 ₫
Tổng tiền: 1.300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Vũ Đức Hiển
Địa chỉ: 298/17/6 Liên Khu 4-5, BHH B, Bình Tân , Tp.HCM
Điện thoại: 0918850179

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua cân điên tử Qua 832