CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0918066959_540735 -
Ngày đặt hàng: 03/06/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN TIỂU LY CHUỘT 200g0.01g


Mã :
Danh mục : CÂN TIỂU LI- MINI BỎ TÚI

1 350.000 ₫ 350.000 ₫
Tạm tính: 350.000 ₫
Tổng tiền: 350.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phùng văn luôn
Địa chỉ: 116 đường Đồng khởi khóm 8 Phường 6 tp Trà vinh
Điện thoại: 0918066959

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua cân tiểu ly