CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0914036840_43683 -
Ngày đặt hàng: 23/01/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê phát đạt
Địa chỉ: 23 phan bội châu phường 7 .tp cà mau
Điện thoại: 0914036840

Email:

Ghi chú đơn hàng :