CTY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0913097744_751563 -
Ngày đặt hàng: 19/03/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Cân Tính Tiền Thủy sản CHỐNG NƯỚC


Mã :
Danh mục : CÂN TÍNH TIỀN SIÊU THỊ

1 1.400.000 ₫ 1.400.000 ₫
Tạm tính: 1.400.000 ₫
Tổng tiền: 1.400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: KIM ANH
Địa chỉ:
Điện thoại: 0913097744

Email:

Ghi chú đơn hàng : Cây cân Nầy cân được nhiêu kg vậy