CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0904109854_992105 -
Ngày đặt hàng: 12/03/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN XUẤT CÒI CẢNH BÁO TRỌNG LƯỢNG


Mã :
Danh mục : Cân Bàn Điện Tử 50kg

1 0 ₫
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ngô Nam
Địa chỉ: Hải phòng
Điện thoại: 0904109854

Email:

Ghi chú đơn hàng : e cần mua loại cân điện tử có đèn cảnh báo 50kg