CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0845841456_226035 -
Ngày đặt hàng: 27/01/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN ĐẾM SẢN PHẨM- ALC


Mã :
Danh mục : CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG SP

1 2.098.000 ₫ 2.098.000 ₫
Tạm tính: 2.098.000 ₫
Tổng tiền: 2.098.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyen thị yen ly
Địa chỉ: 290/45a nơ trang long f12 quan binh thạnh
Điện thoại: 0845841456

Email:

Ghi chú đơn hàng :