CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0834164646_760018 -
Ngày đặt hàng: 02/03/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Cân Treo Điện Tử OCS TZ 3T


Mã :
Danh mục : Cân Treo Điện Tử 3 Tấn

1 5.400.000 ₫ 5.400.000 ₫
Tạm tính: 5.400.000 ₫
Tổng tiền: 5.400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: trần phú thịnh
Địa chỉ: 999/11 phạm cư lượng, mỹ phước, long xuyên, an giang
Điện thoại: 0834164646

Email: thinh01234164646@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :