CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0388745708_930037 -
Ngày đặt hàng: 06/10/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Lê Hoài
Địa chỉ: Tổ 9 ấp 9 xã minh Hưng chơn thành bình phước
Điện thoại: 0388745708

Email:

Ghi chú đơn hàng : Mua cân điện tử tính tiền luôn