CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0343686896_830237 -
Ngày đặt hàng: 27/01/2021
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Đỗ Khánh Như
Địa chỉ: 7H Lê Lợi, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang
Điện thoại: 0343686896

Email: nguyennhumom@gmail.com

Ghi chú đơn hàng :