CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com


Warning: Attempt to assign property 'term_id' of non-object in /home/cantoant/public_html/wp-content/themes/template/single-dat-hang.php on line 91
In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0333276137_599065 -
Ngày đặt hàng: 24/10/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

CÂN TÍNH TIỀN UTE - UPA (Kn máy tính)


Mã :
Danh mục : CÂN TÍNH TIỀN SIÊU THỊ

2 0 ₫
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: ngô quang bình
Địa chỉ: Đông nai
Điện thoại: 0333276137

Email:

Ghi chú đơn hàng : mua cân điện tử