CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH PHÁT

Hỗ trợ khách hàng: - Email: toanthinhphatscale@gmail.com

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_0333276137_569219 -
Ngày đặt hàng: 24/10/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền
Tạm tính: 0 ₫
Tổng tiền: 0 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: ngô quang bình
Địa chỉ: Đông nai
Điện thoại: 0333276137

Email:

Ghi chú đơn hàng : mua cân điện tử